Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 2
"Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.3 "Acces si participare la formare profesionala continua"

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

EVENIMENTE

 • Conferinta de lansare a proiectului

  24 Sep, 2012

  Fundația EuroEd are deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința de lansare a proiectului de grant "Acces la formare profesională continuă pentru angajații din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est", cod POSDRU/108/2.3/G/79470, care va avea loc miercuri, 26.09.2012, ora 12.00, la Fundatia EuroEd, str. Florilor nr 1C, Iași .

  Proiectul are o durata de 24 luni, începând la data de 01.04.2012 și este finanțat prin POSDRU 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces si participare la formare profesională continuă”.

  Obiectivul proiectului este dezvoltarea capitalului uman și cresterea competitivității economice în Regiunea N-E prin :
  a)promovarea si spriinirea accesului a 140 de angajati din Judetul Iasi la programele de FPC in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete prin:
  -informarea, consilierea si orientarea profesionala a 50 de angajati,
  -formarea a 90 angajati preponderent ai firmelor de turism ca ospatari (30 angajati), cameriste (30 angajati), bucatari (15 angajati)si receptioneri(15 angajati) si
  - validarea cunostintelor dobandite pe alte cai decat cele formale de catre 50 angajati ai intreprinderilor, in special a celor din domeniul turismului prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale in al doilea an de implementare a proiectului pentru ocupatiile: receptioner, ospatar,camerista,agent turism;
  b) promovarea beneficiilor FPC si a validarii cunostintelor dobandite anterior in randul angajatilor, managerilor intreprinderilor si a altor grupuri interesate prin realizarea unei campanii de informare si constientizare a beneficiilor participarii angajatilor la programe de FPC in Judetul Iasi in perioada de implementare a proiectului.
      
  Înscrierea participanților la cursuri va începe la sfârșitul lunii septembrie 2012. Cursurile vor avea loc la sediul Fundației EuroEd Iași.

   La conferința de lansare sunt invitați reprezentanți ai presei, cât și alte persoane interesate.

  Persoane de contact:
  Stefan Colibaba              Rodica Ionel                            Claudia Grigorii
  Manager proiect          Responsabil cursuri                  Manager financiar

  Fundația EuroEd
  Strada Florilor nr 1C, 700513, Iași
  Tel.: 0232 252 850, Fax: 0232 252902
  E-mail: contact@euroed.ro