Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 2
"Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.3 "Acces si participare la formare profesionala continua"

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

DESPRE PROIECT

 

Obiectivul proiectului este dezvoltarea capitalului uman și cresterea competitivității economice în Regiunea N-E prin:

a)promovarea si spriinirea accesului a 140 de angajati din Judetul Iasi la programele de FPC in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete prin:
-informarea, consilierea si orientarea profesionala a 50 de angajati,
-formarea a 90 angajati preponderent ai firmelor de turism ca ospatari (30 angajati), cameriste (30 angajati), bucatari (15 angajati)si receptioneri(15 angajati) si
- validarea cunostintelor dobandite pe alte cai decat cele formale de catre 50 angajati ai intreprinderilor, in special a celor din domeniul turismului prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale in al doilea an de implementare a proiectului pentru ocupatiile: receptioner, ospatar,camerista,agent turism;

b) promovarea beneficiilor FPC si a validarii cunostintelor dobandite anterior in randul angajatilor, managerilor intreprinderilor si a altor grupuri interesate prin realizarea unei campanii de informare si constientizare a beneficiilor participarii angajatilor la programe de FPC in Judetul Iasi.

Beneficii grup țintă:

-90 angajati ai firmelor preponderent din turism vor fi calificati/recalificati;
-50 angajati vor fi informati, consiliati si orientati profesional;
-6 angajati vor participa la un schimb de experienta in Spania, pentru o saptamana;
-50 angajati ai intreprinderilor, preponderent din turism vor obtine recunoasterea calificarii lor prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru una din ocupatiile: receptioner,ospatar,camerista,agent turism;
-10 manageri vor fi informati .