Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 2
"Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.3 "Acces si participare la formare profesionala continua"

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Centru evaluare competențe

 • Centru evalauare competente profesionale

  15 Jan, 2013

  Fundația EuroEd va organiza gratuit, în cadrul proiectului “Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, finantat prin POSDRU 2007 – 2013, DMI 2.3, evaluari ale competentelor profesionale dobandite pe alte căi decât cele formale.

  Fundația EuroEd Iași urmeaza în prezent Procedura de autorizare a  Centrului de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care va fi autorizat de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI(ANC) pentru ocupatiile:

  1.    Recepționer de hotel
  Unităti de competență:
  •    Comunicarea eficientă la locul de muncă
  •    Munca în echipă
  •    Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi NPSI
  •    Organizarea locului de muncă
  •    Promovarea imaginii hotelului
  •    Competenţe specifice Asigurarea efectuării plăţilor
  •    Efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor
  •    Oferirea de servicii hoteliere către client
  •    Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

  2.    Ospătar(Chelner)
  Unităti de competență:
  •    Comunicarea interactivă la locul de muncă
  •    Efectuarea muncii în echipă
  •    Aplicarea NPM şi PSI
  •    Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
  •    Organizarea locului de muncă
  •    Încasarea contravalorii serviciilor oferite
  •    Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă
  •    Preluarea comenzilor clienţilor
  •    Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor

  3.    Cameristă hotel
  Unităti de competență:
  •    Aplicarea normelor igienico-sanitare
  •    Aplicarea NPM și NPSI
  •    Comunicarea eficientă cu clienţii
  •    Planificarea activităţii proprii
  •    Raportarea activităţii proprii
  •    Aranjarea camerei
  •    Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
  •    Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi
  •    Oferirea de servicii suplimentare

  4.    Agent turism
  Unităti de competență:
  •    Lucrul în echipă
  •    Asigurarea normelor privind Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI
  •    Întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice
  •    Oferirea informaţiilor de interes turistic
  •    Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
  •    Coordonarea activităţii turistice
  •    Derularea activităţilor administrative
  •    Întocmirea programelor opţionale
  •    Gestionarea fondurilor alocate activităţii
  •    Asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei
  •    Elaborarea raportului final

  Evaluarea competențelor profesionale în raport cu Standardele Ocupationale este un proces legal, autorizat de către ANC și este modalitatea rapidă de certificare a competenţelor profesionale pentru persoanele care nu au calificare, dar care au dobândit aceste competenţe. Evaluarea se poate face pentru toate unităţile de competenţă din standardul ocupational.

  Etape evaluare:
  - Înscriere,
  - Asistență în autoevaluare,
  - Evaluare (test scris/oral și proba practică),
  - Eliberare certificat de competență.

  Certificatul de competenţe profesionale se eliberează persoanei declarate competente în urma procesului de evaluare a unităţilor de competenţă, acordându - i dreptul de a lucra în industria ospitalităţii. Certificatul eliberat permite dezvoltarea în carieră şi dă posibilitatea de a urma cursuri de specializare profesională  în domeniul respectiv.
  Certificatele eliberate persoanelor competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupații au aceeaşi valoare ca certificatele de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională, eliberate în sistemul de formare profesională a adulţilor.

  Conditii de inscriere:
  -sa fiti angajat (au prioritate angajatii din domeniul turismului).

  Actele necesare evaluării / certificării de competenţe:
  • formular de înscriere
  • copie act de identitate
  • adeverinta de salariat

  Înscrieri şi informaţii la sediul Fundația EuroEd Iași, Iași, str. Florilor, Nr.1C, telefon 0232/252850.